LJAN KIRKES BARNEHAGE

IDRETTSBARNEHAGE


Ljan kirkes barnehage har åpent 46 timer og 15 minuter i uken, fra kl 07:30 - 16:45. Barnehagen holder stengt i juli måned, romjulen og påskedagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag. Barnehagen har inntil 5 planleggingsdager hvert barnehageår.

Furumoen 18A 1168 Oslo Tlf: 93456110 www.ljankirkesbarnehage.no