LJAN KIRKES BARNEHAGE

IDRETTSBARNEHAGE


I Ljan kirkes barnehage vil barna få mulighet til å prøve seg i mange forskjellige idretter. Målet er å introdusere barna for ulike sportslige aktiviteter, slik at de kan utvikle sine interesser og få et selvstendig grunnlag å velge aktiviteter på. Vi legger således grunnlag for at barna kan drive sunne aktiviteter som de trives med senere i  oppveksten. Noen av aktivitetene er aldersbestemt for at barna skal få utbytte av det, men fordi de aller fleste går i Ljan kirkes barnehage over flere år, får alle prøvd alt.

Vi bruker tennisbanen 1 time hver mandag. På sommerhalvåret er det tennis ute på banen, mens vinterhalvåret foregår inne i tennisbobla.

Onsdagen bruker vi på Skredderjordet, vi koser oss med nistepakke, kakkao og skøytegåing!

Sommer\høst-halvåret bruker vi mye av tiden på å gå oppdagelsesturer i nærområdet og rundt Hvervenbukta. Hallager'n blir også flittig brukt til ballspill, løping og andre leker.


                  SOMMERPROGRAM


 • Fotball på Hallager'n
 • Sommer OL
 • Turgåing i nærområdet
 • Tennis på utebanen
 • Dans/Røris i menighetssalen
 • Idrettsdag på Prinsdalsbanen
 • Gym på Ljan skole
 • Stafett på Hvervenbukten


VINTERPROGRAM


 • Skøyter på skredderjordet
 • Aking i Sloråsen  
 • Skigåing i barnehagen og området rundt
 • Dans/Røris i menighetssalen
 • Tennis i tennisbobla
 • Gym på Ljan skoleFurumoen 18A 1168 Oslo Tlf: 93456110 www.ljankirkesbarnehage.no